Wat is een ventilatie warmtepomp

Een warmtepomp die bedoeld is om gekoppeld te worden aan het ventilatiesysteem van een woning. Vraag: Is hij geschikt om uw huis mee te verwarmen?

De werking van de ventilatie warmtepomp is als volgt:
  • – Geplaatst in het ventilatiekanaal (bij mechanische ventilatie) gebruikt de warmtepomp de warme ventilatielucht van de woning als bron (de koude kant dus). 

  • – Omdat die ventilatielucht warm is, zo’n 20º, kan de warmtepomp er dus veel warmte uithalen. 

  • – Die warmte wordt toegevoerd aan een warmtewisselaar die in het CV water circuit van uw CV ketel is geplaatst. 

  • – Via die warmtewisselaar wordt de warmte dan aan het CV water geleverd en hoeft de CV zelf dus minder warmte te leveren.

  • – Omdat de ventilatie warmtepomp dus met een hoge brontemperatuur werkt (20º) kan hij erg efficiënt werken.

Dat lijkt een uitstekend idee, maar… is het niet!! 

Ventilatie warmtepomp Duco
Duco ventilatie warmtepomp
De nadelen van de ventilatie warmtepomp

De warmte die de ventilatie warmtepomp gebruikt heeft u al eerder in de CV ketel opgewekt en dus al betaald. Nu breng ik die zelfde warmte weer terug naar het CV circuit, waarvoor ik stroom moet betalen om de warmtepomp te laten lopen. 

Stel de warmtepomp neemt aan de bron (koude kant) 1 kWh aan warmte op. Dan geeft hij aan het CV water dus ook 1 kWh aan warmte af. Daarvoor is bij een COP van 4 dus 0,25 kWh aan stroom nodig.*

* Zie deze link.

Het argument is: als ik die 1 kWh niet uit de ventilatielucht haal, verdwijnt hij naar buiten. En dus is het nuttig om het terug te winnen. 

Nuttig of verspilde energie?

De warmte van de ventilatie warmtepomp wordt aan het watercircuit van de CV toegevoerd en circuleert vervolgens door de radiatoren/vloerverwarming en terug naar de warmtepomp. Alle warmte die de ventilatie warmtepomp opwekt wordt aan de (lucht in) woning onttrokken en vervolgens weer via de CV installatie in de woning teruggebracht. Maar: er wordt dus geen** extra warmte opgewekt, er wordt slechts bestaande warmte rondgepompt!

En dat betekent dat een lage of een hoge COP waarde geen enkele rol speelt.***

Dat er een winst zou zijn omdat de ventilatielucht kouder (5º) wordt uitgeblazen dan de verse lucht die binnen komt, klopt ook niet. Een eenvoudige berekening leert dat in het stookseizoen die winst op minder dan 10 kWh uitkomt, en buiten het stookseizoen kunt u de ventilatie warmtepomp beter uit zetten, want dan staat uw CV ook niet aan of op zomerbedrijf en levert warmteterugwinning dus niets op! (De teruggewonnen warmte kan niet voor het tapwater circuit van een normale CV ketel worden gebruikt).

Conclusie

Als het buiten koud is, koelt uw huis, hoe goed ook geïsoleerd, toch af en heeft extra warmte nodig, die de ventilatie warmtepomp niet kan leveren.

Anders gezegd: als u de mechanische ventilatie uit zet, bespaart u altijd méér gas en heeft u geen extra stroomkosten! Ook dan blijft de warmte binnenshuis en dat zonder extra stroomkosten!

Dan nog het volgende: als de CV ketel aan het verwarmen is, is het CV water al snel warmer dan het water dat de ventilatie warmtepomp kan leveren. De warmtepomp slaat dan gewoon af en de warmteterugwinning werkt niet meer. Zie de installatie instructies van de diverse modellen ventilatie warmtepompen.****

Voetnoten

**een klein beetje extra warmte, afkomstig van de elektrische compressor wordt, tegen hoge stroomkosten, toegevoegd.

*** Een warmtepomp is géén perpetuum mobile, hij maakt geen warmte uit het niets, hoe graag u of de fabrikanten ervan dat ook zouden willen. Bij de ventilatie warmtepomp wordt géén warmte de woning binnen gebracht, behalve de warmte van de compressor zelf, en die is hoger als de COP lager is! Die extra warmte is namelijk recht evenredig met en gelijk aan het stroomverbruik van de compressor…

**** Ieder “ouderwets” balansventilatiesysteem (met warmterugwinning dus) werkt altijd, onafhankelijk van andere warmtebronnen, CV ketels, enz. en kost alleen de stroom van de ventilator die u bij mechanische ventilatie ook al heeft.

Ons advies: begin er niet aan, het is pure volksverlakkerij. Iedere andere vorm van warmte terugwinning is voordeliger en milieuvriendelijker.