Veelal wordt ervan uitgegaan dat met elektrische verwarming de normen voor energieprestatie niet kunnen worden gehaald. Dit is een feitelijk onjuiste aanname.

Bij de berekening van het energieverbruik van een woning spelen natuurlijk een aantal zaken mee. Zo wordt er rekening gehouden met de isolatie, de verwarmingsinstallatie en worden vergelijkingen gemaakt met andere soortgelijke woningen.

Bij toepassing van elektrische verwarming zijn er dan ook nog eens grote verschillen te zien. Zo kan er gebruik worden gemaakt van elektrische convectoren/radiatoren, van accumulatiekachels of van elektrische vloerverwarming .

Zoals bij alle andere systemen geldt ook hier dat hoe lager de temperatuur van de verwarmingslichamen is, hoe beter het nuttig rendement ervan wordt. Daarmee heeft vloerverwarming dus een zeer wezenlijk voordeel. De vloer bereikt een maximale temperatuur van zo’n 28 graden. Dit maakt vloerverwarming een zeer effectieve verwarming.

Bij accumulatoren daarentegen wordt ‘s nachts de warmte opgeslagen bij een temperatuur die wel boven de 100 graden kan komen. Wanneer de ventilator in de accumulator dan begint te draaien om zijn warmte de kamer in te blazen is deze luchtstroom zo heet dat ze in eerste instantie direct naar het plafond stijgt, waar niemand er wat aan heeft. Daarnaast wordt er meestal ook veel te veel warmte in de accumulator opgeslagen.

Bij toepassing van elektrische vloerverwarming met de ModuSet regeling wordt daarbij nog eens extra zuinig met energie omgegaan omdat de ModuSet ervoor zorgt dat de stroom naar de vloerverwarming nooit meer is dan nodig om de exact juiste temperatuur te handhaven. Wanneer u dan ook gebruik maakt van de weersafhankelijke regeling met buitentemperatuur compensatie wordt er alleen precies zoveel stroom gebruikt als nodig is om uw woning op de ingestelde temperatuur te brengen en te houden.

In Nederland en in België kan met dit systeem aan de Energie Prestatie Norm worden voldaan. Zeker nu elektrisch verwarmen voor de overheid sinds kort geen taboe meer is (integendeel, alle warmtepompen lopen op stroom), kan met onze systemen een nog lager stroomverbruik gehaald worden dan met de warmtepomp!