EPC wordt vanaf 1 juli 2020 vervangen door de  BENG eisen 

Tot nog toe geldt voor nieuwbouwwoningen dat ze moeten voldoen aan de EPC eis van 0,4. Binnenkort gaat dit veranderen wanneer per 1 juli 2020 (of 1 januari 2021?) de EPC wordt vervangen door de BENG eisen. Beng staat overigens voor Bijna ENergieneutraal Gebouw. Deze verandering is het gevolg van de nieuwe Europese regelgeving

De BENG eisen

De energieprestatie zal worden vastgelegd door 3 indicatoren:

  1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Ook de berekeningsmethodes voor de BENG eisen veranderen totaal. Dat staat allemaal is de nieuwe norm, de NTA 8800, die u hier gratis kunt downloaden.

Beng en elektrisch verwarmen

De nieuwe berekeningsmethode maakt het heel goed mogelijk om binnen de BENG eisen uw huis d.m.v. elektrische (vloer)verwarming te verwarmen.

Waar bij elektrische warmteopwekking (ook warmtepompen dus) onder EPC nog gerekend werd met een opwekkingsrendement (in de centrales) van 39%, is dat onder BENG nu eindelijk verhoogd naar 69%.

Bij toepassing van elektrische verwarming zijn er echter grote verschillen te zien. Zo kan er gebruik worden gemaakt van elektrische convectoren of (infrarood) radiatoren, van accumulatiekachels of van elektrische vloerverwarming.

Zoals bij alle andere systemen geldt ook hier dat hoe lager de temperatuur van de verwarmingslichamen is, hoe beter het nuttig rendement ervan wordt. Daarmee heeft vloerverwarming dus een groot voordeel. De vloer bereikt een maximale temperatuur van zo’n 28 graden. Dit maakt elektrische vloerverwarming een zeer effectieve verwarming.

Over effectief verwarmen gesproken, leest u ook eens onze FAQ over CV ketels.

Bij accumulatoren wordt ’s nachts de warmte opgeslagen bij een temperatuur die boven de 100 graden kan komen. Wanneer de ventilator in de accumulator dan begint te draaien om zijn warmte de kamer in te blazen, is deze luchtstroom zo heet dat ze direct naar het plafond stijgt, waar niemand er wat aan heeft. Daarnaast wordt er meestal ook veel te veel warmte in de accumulator opgeslagen.

Bij toepassing van elektrische vloerverwarming met de ModuSet regeling wordt extra zuinig met energie omgegaan omdat de ModuSet ervoor zorgt dat de stroom naar de elektrische vloerverwarming nooit meer is dan nodig, om de exact juiste temperatuur te handhaven. Wanneer u dan ook gebruik maakt van de weersafhankelijke regeling wordt er alleen precies zoveel stroom gebruikt als nodig is om uw woning op de ingestelde temperatuur te brengen en te houden.

Voor warm water biedt de elektrische doorstroomverwarmer het laagste energie (stroom) verbruik per m3 warm douchewater!

In Nederland en in België kan met dit systeem aan de Energie Prestatie Norm worden voldaan. Zeker nu elektrisch verwarmen voor de overheid sinds kort geen taboe meer is (integendeel, alle warmtepompen lopen op stroom), kan met onze systemen een nog lager reëel stroomverbruik gehaald worden dan met de warmtepomp!