Dat is wat je hoort van alle “experts” als je ook maar begint te praten over het elektrisch verwarmen van je huis….

Waarom zeggen de “experts” dat?
Elektrische infrarood vloerverwarmingskabel, 4 mm dun
Elektrische verwarmingskabel

Hoe komen ze aan die wijsheid en is het ook zo?
Dat is v.w.b. Nederland Gasland snel te beantwoorden. Elektrisch verwarmen is (was?) in Nederland als vloeken in de kerk. Verwarmen deed je op gas. Geen discussie. Stroom is duur. Geen discussie.

Of toch niet? In een gemiddeld huis wordt (nog steeds) met een gas (HR) ketel verwarmd. Het gemiddeld gasverbruik is 1500 m3 per jaar, waarvan 1125 m3 voor verwarming, de rest, 375 m3, voor warm water. Omgerekend naar kWh levert 1500 m3 Gronings gas dan 14.700 kWh (= x 9,8) bij stoken met een HR ketel. En dus moet ik bij elektrisch stoken 14.700 kWh (of alleen voor de verwarming: 1125 X 9,8 = 11025 kWh) verbruiken om dezelfde hoeveelheid warmte op te wekken. Zo luidt de simpele redenering van deze “expert” en ook van deze. En wat te denken van deze link. Wellicht goed bedoeld maar helaas niet gehinderd door enige kennis van zaken…

Nog bonter maakt Feenstra het op zijn website: elektrische verwarming resp. elektrische CV ketels zouden “in nieuwbouw niet mogen”! Onzin en volstrekt onwaar… 

Daarbij blijft het vreemd dat de warmtepomp niet wordt gezien als een elektrische verwarming terwijl het dat natuurlijk wel degelijk is! 

Gasverbruik CV ketel

Simpel is in deze gevallen vooral de aanname dat de HR ketel daadwerkelijk alle gas naar nuttige warmte (in huis) omzet. Dat daarbij de rookgaspluim zo warm is dat je je hand niet eens op de rookgasafvoer kan leggen, wordt simpel vergeten. Dat het ketelwater meestal terugstroomt naar de ketel met een temperatuur van 50 graden of meer, ook. Als de ketel is afgeslagen omdat het in huis warm genoeg is, heb ik in de installatie nog ongeveer 150-200 liter water, van 50 graden, die door de pomp wordt teruggebracht naar de ketel en door de warmtewisselaar. De vlam is uit, de warmtewisselaar werkt nu omgekeerd en staat al die warmte nu af aan… de buitenlucht, via het rookgaskanaal!

Alleen al het verlies aan warmte via de schoorsteen is dan, iedere keer als de ketel afslaat, omgerekend 9,3 kWh! (200 liter water afkoelen van 50 naar 10 graden buitentemperatuur)

Oei, ook als die modulerende HR ketel maar 3 keer per dag afslaat, dan verlies je dus tussen de 20 en 30 kWh per dag!! Over het stookseizoen, 200 dagen, is dat 4.000-6.000 kWh!!! Ongeveer de helft van je gasverbruik (11025 in kWh) voor verwarming dus. Daar komen de normale rookgasverliezen (dus als de vlam wel brandt) nog bij.

Conclusie: bij iedere gas CV installatie wordt 50-70 % van de warmte die in het aardgas zit, verspild. Kijkt u ook eens hier

Uw huis heeft voor verwarming dus in werkelijkheid maar een klein deel van die warmte uit 1175 m3 gas nodig, ongeveer de helft tot 1/3, dus tussen 3300 en 5500 kWh. 

Hoe zit het dan met elektrische verwarming?
vloerverwarming leggen
Dorpshuis in Friesland, leggen vloerverwarming 2012

Als je dan een elektrische vloerverwarming neemt, die per kamer een geheel eigen regeling heeft, dan kun je met totaal tussen de 3300 en 5500 kWh je (gemiddelde) huis verwarmen. Bij nieuwbouw woningen die onder de BENG regels vallen is dat nog een stuk lager. Die elektrische vloerverwarming, mits goed geregeld, zet iedere kWh stroom om in een kWh warmte in je huis, zonder verlies.

Omgerekend is dat dus tussen de € 660 en € 1100 per jaar voor verwarming. Je kunt zelf beslissen of dat duur is.

De foto is gemaakt tijdens het leggen van onze vloerverwarming in 2012. De zonnepanelen van het dorpshuis leveren meer stroom op dan het jaarverbruik van het hele dorpshuis!

Hoe krijg ik mijn warme douchewater?
Elektrische doorstromer

Dan nog even een berekening voor warm water.
Het gemiddelde gasverbruik voor warm water is 375 m3 gas per jaar, ofwel 3675 kWh per jaar. Met een eenvoudige doorstroomverwarmer is het stroomverbruik ongeveer 24 kWh per m3 warm water. Bij een jaarverbruik aan warm water van 50 m3 (4 douchebeurten per dag, 340 dagen per jaar + wastafel, keuken). Daarmee is het stroomverbruik dan 1200 kWh per jaar, dus in kWh 30% van het gasverbruik!

Getallen uit de praktijk

Dat deze getallen ook echt kloppen blijkt wel uit onze nu ruim 20 jarige praktijkervaring! Een voorbeeld met gebruikscijfers uit de praktijk staat op hier onze website.

Overweegt u een warmtepomp? Kijkt u dan ook eens naar de werkelijke stroomkosten van een warmtepomp! En trek uw eigen conclusie.