Dit artikel over aardgas is nu, in 2022, wel heel rap door de feiten, vooral de Russische invasie in de Ukraine, achterhaald. Toch laten we het hier staan, omdat het een beeld geeft van de (nu historische) ontwikkelingen van de aardgaswinning in Groningen en het Haagse politieke circus daar omheen. Daarbij blijven de de technische aspecten die hieronder vermeld staan overigens onveranderd.

Het nieuwe aardgas en uw CV ketel.
Wat gebeurt er met het gas na 2021..?
Wat zijn de gevolgen voor mijn CV ketel en andere toestellen?

1- Het nieuwe aardgas en uw (oude) CV ketel

Nieuw aardgas?? Ja. vanaf rond 2021 zal er een nieuw soort gas door uw CV ketel (en andere gas-apparaten) stromen. Het aardgas uit Groningen is praktisch op en de aardbevingen hebben ervoor gezord dat de winning ervan nu zo snel mogelijk moet stoppen. De nieuwe gassoorten komen o.m. uit Rusland en Noorwegen via pijpleidingen en uit vele andere landen zoals Algerije en zelfs Indonesië via gastankers over zee. De grote vraag is nu: Kan uw CV ketel dat nieuwe gas straks wel aan? Kan hij erop werken, even zuinig en schoon als nu en blijft het ook veilig?

2- Maar aardgas is toch aardgas?

Helaas niet. Het Groningse aardgas wat vanaf de 60er jaren in Nederlandse huishoudens wordt gestookt is (was) van een heel constante kwaliteit en precies daarop is uw CV ketel afgestemd en gebouwd. De samenstelling van de geïmporteerde gassoorten zijn, afhankelijk van waar ze vandaan komen, heel erg verschillend. Zo bevatten ze niet alleen Methaan (CH4) zoals in het Groningse gas, maar ook andere koolwaterstoffen (o.a ethaan, propaan) en soms ook waterstof. Daarnaast zitten er in de meeste van deze gassoorten ook hogere hoeveelheden verontreinigingen zoals zwavel.

3- Wat voor gas krijg ik dan in 2021?

Dat weet nog niemand. Of beter gezegd, als het aan de Nederlandse overheid ligt, krijgt u een ratjetoe van al die geïmporteerde gassoorten afhankelijk van wat er op het moment van levering toevallig beschikbaar is. Anders gezegd, de gaskwaliteit kan na 2021 per dag veranderen.

De kwaliteits-bandbreedte van het nieuwe aardgas is begin 2013 vastgelegd in NTA 8837. Daarmee wordt ook duidelijk hoeveel de gaskwaliteit (tussen onder- en bovengrenzen) kan variëren. En dat is behoorlijk veel.

4- Wat betekent dat voor mijn CV ketel?

Uw huidige CV ketel kan in ieder geval niet zonder meer met het nieuwe gas overweg. Als u niets doet, zal uw CV ketel in het gunstigste geval straks simpelweg dienst weigeren, of wat erger is, wel in bedrijf gaan en in heel korte tijd onherstelbaar beschadigd raken. Daarbij is in brand vliegen en zelfs exploderen niet uit te sluiten.

5- Dan moet ik een nieuwe CV ketel kopen?

Dat heeft alleen maar zin als u een ketel koopt die zowel nu nog de oude gaskwaliteit aan kan en straks ook de nieuwe. Maar helaas, dat soort ketels zijn er nauwelijks. Sommige fabrikanten zeggen wel dat ze zo’n ketel hebben maar zolang de nieuwe aardgas samenstelling en de toegestane variatie daarin nog niet bekend is, is het niet mogelijk er een ketel voor te bouwen. (in 2013 is de nieuwe gassoort nu vastgelegd en kan met de ontwikkeling van nieuwe ketels worden begonnen. Het duurt dan toch een aantal jaren voordat die ontworpen, gekeurd zijn en op de markt mogen komen). Mocht u na het lezen van deze pagina nog vragen hebben, belt of mailt u ons dan. Of kijkt u op onze homepage.

6- Kan mijn CV ketel dan straks worden omgebouwd/aangepast?

Opnieuw is het antwoord: dat is nog niet bekend. Alle tot nu toe geproduceerde toestellen zijn gemaakt voor een hele smalle aardgas-bandbreedte van het Groningen gas. Als ze omgebouwd kunnen worden zal er een aantal essentiële en dure onderdelen moeten worden vervangen. De kosten daarvan kunnen zo hoog zijn dat al voor een relatief jonge ketel (< 5jaar) vervanging straks gunstiger is.

7- Geldt dat allemaal ook voor mijn gasfornuis en gasboiler?

Eindelijk een eenvoudig antwoord: Ja.

8- Vergoedt iemand mijn kosten als ik nu net een nieuwe CV ketel heb of straks moet ombouwen?

Opnieuw een eenvoudig antwoord: Nee. De kosten die u moet maken om straks nog te kunnen stoken en koken draagt u helemaal zelf. Als u niets doet en er ontstaat straks schade dan wordt die schade zelfs niet door uw verzekering vergoed. Zie de brief van de Minister van EZ hieronder.

9- Hebben de huidige ontwikkelingen in Groningen nog invloed?

Dat is zonder meer aan te nemen. Een belangrijk deel van het aardgas voor de huishoudens komt juist uit dat Groninger veld. Dat aandeel moet nu per direct worden verminderd en de productie/import van andere gassoorten moet dus worden verhoogd. Om die andere gassooorten geschikt te maken voor huishoudens, uw CV ketel dus, moet het gezuiverd en met stikstof worden gemengd. Dat is een duur proces waar men in Den Haag nu juist af wil, vandaar de geplande omschakeling, zie punt 2 hierboven. In hoeverre door de huidige ontwikkelingen in Groningen nu de geplande omschakeling nog vervroegd gaat worden en/of de gasprijzen op korte termijn nog verder stijgen is niet zeker maar wel waarschijnlijk. Uiteindelijk zal Den Haag de verminderde aardgas opbrengsten en de plotselinge extra kosten, ook de uiteindelijke herstel- en reparatiekosten van Groningse huizen, toch ergens willen terughalen.

10- Samenvatting

Zoals u ziet zijn er dus meerdere redenen waarom in Nederland het gebruik van aardgas voor het verwarmen van huishoudens snel aan het verdwijnen is. Ook als, door de nog steeds bestaande koppeling met de olie prijzen, de gasprijs, zoals nu tijdens de Corona crisis, weer eens omlaag lijken te gaan. Gaat u maar na, de overheid heeft vooral in deze crisis plotseling toch heel veel geld nodig, dat ergens vandaan moet komen. Wat is dan eenvoudiger om de belastingtarieven op het gas dan maar even op te schroeven? In 2020 is de energiebelasting op aardgas al per 1 januari met 3,99 ct/m3 omhoog gegaan naar 29,31 ct/m3 gas. Volgend jaar komt daar in ieder geval weer 1 ct/m3 bij. Maar een tussentijdse verdere verhoging is nu zeker niet uit te sluiten. En dan blijft er van een netto aardgasprijs-verlaging toch weinig tot niets over…

Om precies te weten hoe dit allemaal zit staan hieronder een aantal documenten die u kunt downloaden of inzien.