Gebruik van aan Arconell ter beschikking gestelde privé gegevens
Alle aan Arconell ter beschikking gestelde persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen gebruikt voor het directe contact tussen Arconell en de gegevensverstrekker. Persoonsgegevens worden nimmer gebruikt voor andere doeleinden en worden nimmer aan derden verstrekt, behalve op een rechtmatig verzoek of bevel van een Nederlandse overheid(sinstelling) en dan alleen aan die overheid(sinstelling).

Opslag en verzenden van persoonsgegevens
De opslag door Arconell van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats op beveiligde gegevensdragers die geheel in eigendom zijn en uitsluitend onder beheer staan van Arconell. De server die gebruikt wordt voor het aan Arconell verzenden en doorsturen van persoonsgegevens bij het plaatsen van een online bestelling is een naar de huidige stand der techniek beveiligde server met een eveneens beveiligde verbinding.

Opslagtermijn van persoonsgegevens
De op de gegevensdragers opgeslagen persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn die minimaal met de garantie termijn van de afgenomen producten overeen komt (op vloerverwarmingen geldt een garantie termijn van 15 jaar).

Inzage en verwijdering van persoonsgegevens
Hiervoor gelden de wettelijke bepalingen die aangeven dat de eigenaar van de persoonsgegevens te allen tijde op zijn of haar eerste schriftelijke verzoek het recht heeft op toezending van een opgave van alle van hem of haar door Arconell opgeslagen persoonsgegevens en/of op het compleet verwijderen van deze persoonsgegevens.